Γνώρισε το ChatGPT

Γνώρισε το ChatGPT

Το ChatGPT είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της γλωσσικής επεξεργασίας τα τελευταία χρόνια. Το ChatGPT εκπαιδεύτηκε από την OpenAI και μπορεί να αντιληφθεί και να απαντήσει σε φυσική γλώσσα, όπως τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά και πολλές…